Fortandsplast: Farvevalg og farveoptimering med plast - Hands-on

Ageing - et begreb, der også gælder tænder

Hands-on-kurset tager udgangspunkt i at genskabe tænderne, som de ser ud fra naturens side. Formålet er derfor ikke at skabe flotte, hvide tænder, men i stedet at lave naturtro restaureringer.

Der vil derfor være fokus på farvevalg, tandform, mikro- og makrostrukturer samt mange andre små detaljer bl.a. incisalkanten med den incisale trappe og det incisale V, som tilsammen gør en afgørende forskel for det færdige resultat.

I virkeligheden er arbejdet med plast ganske simpelt og kan klares med meget enkle midler. På kurset vil du blive opdateret i brugen af kompositmaterialer, og dine kliniske arbejdsfaser vil blive forenklet. Du vil få en sjovere og langt nemmere hverdag på klinikken med forudsigelige resultater, der er æstetiske og langtidsholdbare.

På begge billeder er tænderne +1(21) restaureret med Venus Pearl. Det viser materialets potentiale ved anvendelse af dentin-, emalje- og effektfarver.

Farvevalg, farveoptimering og Chroma-teknik

Dette hands-on-kursus tager udgangspunkt i ”Ageing”. Aldersforandringer ses også på tænderne - ikke kun farvemæssigt, men i lige så høj grad af alle de forandringer, som tænderne udsættes for over årene. Tænder bliver ældre og ændrer chroma. Der findes ingen farveskala, der dækker alle alderstrin eller de farveforandringer, der over tid ændrer tændernes udseende.

For mange tandlæger er farvevalget en stor udfordring. Flemming Brandt bruger ikke farveskalaer på klinikken og anvender i lighed med Dr. Lorenzo Vanini kun A-farver. Derudover er det yderst sjældent, at han kun anvender én farve (dentin- eller emaljefarve), da risikoen for at ramme ved siden er al for stor.

Flemming Brandt har derfor udviklet sin egen teknik til at afkode farver, som du vil lære på dette kursus: Chroma-teknikken. Chroma-teknikken afkoder tændernes gennemskinnelighed og bygger på, hvor meget lys du ser ved gennemlysning af tænderne. Dette afgør sammensætningen af dentin-, emalje- og evt. effektfarver for at opnå den rigtige farvesammensætning. Ved denne teknik kan alle tandlæger lave pæne fortandsrestaureringer. Forudsat at man forstår at anvende de forskellige plastkomponenter i de rigtige forhold.

I løbet af kurset vil der blive vist flere eksempler, hvor Chroma-teknikken er blevet anvendt.

For at opnå et optimalt resultat skal vi også kunne anvende effektfarver (her orange).

Metoden bygger på det simple forhold, at lyset gennem materialet skal være det samme, som når vi lyser gennem tanden. Er der ingen forskel, vil reparationen aldrig være synlig.

Cavitetsdesign

Der vil blive vist eksempler af alle typer fortandsrestaureringer samt incisale skader med brug af “five fingers retention” og sandblæsning som bærende element, diastema og facader i komposit og opbygning af hele tænder ved hjælp af registrat. Alt sammen indgår i de praktiske hands-on-øvelser.

 

For at opnå maksimalt udbytte bliver følgende emner også gennemgået:

 • Incisalkanten/opalescens.
 • Makro- og mikrostrukturer.
 • Hvide pletter og brune streger.
 • Tilpasning og polering med profin-systemet, herunder hvornår vi bør lave en æstetisk polering.

Emalje har ingen farve. Farven skal skabes af det bagvedliggende materiale. Det er derfor, at vi skal anvende dentinfarver.

Hele dagen veksles der mellem teoretiske gennemgange, livedemonstrationer og praktiske øvelser på alle 6 fortænder, så den bedste læring opnås.

Efter kurset får deltagerne en USB-nøgle med dagens undervisningsmateriale og noter med hjem. Materialet ligger også under ens login på DentaNets hjemmeside.

 

Du vil lære:

 • At forstå hvorfor det er vigtigt at bruge dentin-, emalje- og effektfarver ud fra en teoretisk baggrund.

 • At lave naturlige restaureringer med de pågældende plastkomponenter.

 • At anvende Chroma-teknikken til farvevalg og farveoptimering.

 • Værdien af hvad effektfarver samt makro- og mikrostrukturer kan gøre for det færdige resultat.

 • Hvilken betydning form og facon har for farvevalget og det endelige resultat.

 • Individuel tilpasning af matricer til fortænder.

 • At anvende wedjets i stedet for kiler i fronten.

 • At blive detaljefokuseret og en god del mere.

Ser du ingen forskel i gennemskinnelighed mellem tand og materiale, så ser du heller ikke den tidligere defekt.

Program

09.00-10.30 Farvevalg og farveskalaer
Hands-on: Farveøvelse med forskellige komponenter
Hands-on: Klasse 4 laves som mock-up model
10.30-11.00 Pause
11.00-12.30 Farveoptimering med Chroma-teknik
Anvendelse af effektfarver
Hands-on: Klasse 4 færdiggøres med Chroma-teknik
De incisale grundregler
“Five fingers retention”
Hands-on: Incisal reparation
12.30-13.30 Frokost
13.30-15.00 Hvide pletter og brune streger
Hands-on: Klasse 4 med bagside og hvide pletter indlejret
Diastema
Kroneforlængelse
Klasse 3 og usurer
Hands-on: Cervikalmatricer og individuel opbygning
15.00-15.30 Pause
15.30-17.15 Makro- og mikrostrukturer
Individuelt fremstillede matricer til fortænder
Wedjets i stedet for kiler i fronten
Hands-on: Total restaurering af fortand
Polering
17.15-17.30 Afslutning

2+(12) et eksempel på, at du ser ikke nogen forskel på tand og plastmaterialet ved gennemlysning.

Det er langt fra altid, at farvesammensætningen ligger lige for. Derfor er det en god idé at lave en prøveopsætning først; en såkaldt mock-up.

Lecturers