5,20
ud af 6 point

Kindtandsplast - Hands-on - Flemming Brandt

Værktøjskassen til præmolarer og molarer

Undgå overskud og manglende kontakt

Værktøjskassens indhold til præmolarer og molarer vokser fortsat. Der findes utallige hjælpemidler til plast, og efterhånden rummer værktøjskassen en del ”skrammel”. Der kommer hele tiden nye “opfindelser”, som netop viser, at arbejdet med plast ikke er så enkelt endda.

Der er flere ting i den traditionelle værktøjskasse, som vi skal have udfaset, og der findes simplere måder at anvende værktøjerne på. På dette hands-on-kursus fylder vi ”værktøjskassen” op med relevante hjælpemidler, metoder og teknikker. Flemming Brandt deler ud af sine mange års erfaringer, tips og tricks. Der loves ikke tidsbesparende løsninger, men i stedet langtidsholdbare løsninger, idéer og resultater med en gennemsnitlig levetid på mere end 20 år.

På hands-on-kurset vil du blive præsenteret for brugsanvisninger og effektive metoder til restaureringer af præmolarer og molarer med plast, så du altid opnår en god kontakt til nabotænder, undgår overskud approksimalt og har en veludformet understøttet randcrista. Der tages udgangspunkt i at genskabe tænderne, som de ser ud fra naturens side. Formålet er derfor ikke at skabe flotte, hvide tænder, men i stedet at lave funktionelt afstemte restaureringer af præmolarer og molarer med plast.

Fokus er bl.a. altid at opnå god kontakt til nabotænder, aldrig overskud approksimalt og en veludformet understøttet randcrista.

Vi tester altid den tætte kontakt til nabotanden med tandtråd.

Lagvis opbygning med plast

På kurset vil du blive præsenteret for bulk fill-plastmaterialer og deres anvendelsesmuligheder. Flemming Brandt anvender ikke materialegruppen som anbefalet af fabrikanterne, men i stedet på andre alternative indikationer, som vises på kurset.

I virkeligheden er arbejdet med plast både en udfordring og en tilfredsstillelse. På kurset vil du blive opdateret i brugen af kompositmaterialer, og dine kliniske arbejdsfaser vil blive forenklet. Du vil få en sjovere og langt nemmere hverdag på klinikken med langtidsholdbare og forudsigelige resultater.

De grundlæggende regler for lagvis opbygning vil blive gennemgået. Du vil yderligere få en forståelse for c-faktoren og lære, hvordan du kan kontrollere c-faktoren ved lagvis opbygninger i plast. I den forbindelse vil begrebet ”stickiness” blive præsenteret, og alle de øvrige krav til moderne plastmaterialer vil blive beskrevet.

Restaureringer med Flemming Brandts teknik og vigtigheden af udformning af cusper og rigtig placering af fissursystemer.

Hele dagen veksles der mellem teoretiske gennemgange, livedemonstrationer og praktiske øvelser, så den bedste læring opnås.

Efter kurset får deltagerne en USB-nøgle med dagens undervisningsmateriale og noter med hjem. Materialet ligger også under ens bruger på DentaNets hjemmeside.

 

Du vil lære:

 • Funktionel og rationel opbygning af kindtænder i plast.
 • De grundlæggende regler for lagvis opbygning.
 • Forståelsen for og kontrol af c-faktoren ved lagvis
 • opbygning med plast.
 • Anvendelse af bulk fill og dets alternative muligheder.
 • Vigtigheden af the Egg Model.
 • De grundlæggende regler for håndtering af kiler.
 • Tilpasning af kiler før valg af matricer og sektionsringe.
 • Langtidseffekter af korrekt okklusaludformning med cusp og fissursystemer.
 • Effektive metoder til at undgå overskud og manglende kontakt.
 • Nødvendigheden af at undgå ru præparationsovergange.

Du kan ikke se, at tanden er restaureret, medmindre du tager et røntgenbillede.

Program

09.00-10.30 Polymeriseringslamper kontrolleres, og effekten nedskrives
Balancen mellem kindtænderne
Alternative anvendelsesmuligheder af bulk fill-materialer
Hands-on: En tand opbygges med flowmateriale, og en anden tand opbygges med et okklusalt lag af konventionel plast
10.30-11.00 Pause
11.00-12.30 Stickiness
C-faktoren og dens betydning
Hands-on: Lagvis opbygning af første kindtand
Grundregler for lagvis opbygning
Successiv cuspopbygning
Hands-on: En anden tand opbygges efter de skitserede regler
Udformning af kaviteter
Sandblæsning af kaviteter og selektiv ætsning
12.30-13.30 Frokost
13.30-15.00 De seks grundregler for håndtering af kiler
Hands-on: Kiletræning på model
Matricer i samspil med sektionsringe, selektivt udvalg, tilpasning og placering
Hands-on: Tilpasning og placering på model af forskellige matricetyper
Hands-on: Placering af kiler og matricer
15.00-15.30 Pause
15.30-17.00 Okklusionsanalyse
Abrasion og erosion
Rational polering
Hands-on: Restaurering af en naturlig tand
17.00-17.30 Sammenligning af fotos af tilsendt tand og nyligt restaureret tand. Der skal gerne være en forskel.

Til venstre ses en tand, i midten en kvadrant og til højre en helhed. Restaureringer skal ses i en større sammenhæng, hvor især balancen mellem tænderne er vigtig.

Lecturers