Tandrensning for Klinikassistenter - Hands-on - Øvet

Ved at uddelegere tandrensninger til klinikassistenter frigøres tandlægens tid til større og mere profitable behandlinger. Samtidig tjener opgraderingen af klinikassistenter til større arbejdsglæde og dermed fastholdelse af medarbejderne i deres job.

 

Kurset henvender sig til de klinikassistenter, der allerede i større eller mindre grad renser tænder, men mangler nogle guldkorn som kan gøre det hele nemmere og mere overskueligt. 

 

Lær at rense på rigtige patienter!

Kursets formål er at give uddannede klinikassistenter en tilstrækkelig teoretisk viden om det parodontale vævs anatomi og patologi til at kunne foretage almindelige tandrensninger på patienter med sund gingiva eller gingivitis. 

Det teoretiske indhold skal også sikre, at klinikassistenten kan foretage instruktion og motivation af patienten i optimal mundhygiejne samt forklare patienten om årsagssammenhænge mellem svigtende mundhygiejne og tandsygdomme. 

Den største udfordring er at prøve at rense på rigtige patienter. Vi har derfor tilrettelagt kurset således, at deltagerne i videst mulig udstrækning kommer til at rense på rigtige patienter.

 

Risikobaserede patienttilsyn og journalføring

Kurset vil også fokusere på det risikobaserede patienttilsyn i forhold til, hvad der kan uddelegeres, og hvad man skal være opmærksom på i den henseende. 

I undervisningen vil vi se på både patientforløb og journalføring, samt hvordan et uddelegeringsdokument rent praktisk kan se ud. 

Vi ser desuden på, hvad der er vigtigt i forhold til patientsikkerheden, når det kommer til medicinsk anamnese, diagnoser og røntgenbeskrivelser - herunder optagelse og hvad et patientoplysningsskema og en patientsamtykkeformular bør indeholde.

Formålet med kurset:

 • Deltagerne kan identificere supragingival tandsten
 • Deltagerne kan gennemskue en anamnese og vurdere hvornår patienten evt skal henvises videre til tandlæge eller tandplejer.
 • Deltagerne tilegner sig færdigheder i at rense både med håndinstrumenter samt ultralyd.
 • Du vil være i stand til at aflaste klinikkens øvrige personale.

 

Del 1: Teori

 • Den danske Autorisationslov af 1. jan. 2009. Kort
 • Uddelegering, ansvar og dokumentation 
 • Anamanese
 • Introduktion til behandling, herunder henvisning til tdl/tp
 • Depuration, herunder valg af instrumenter og metode
 • Vi øver at arbejde i et spejl
 • Tips og tricks til bedre og hurtigere instrumenthåndtering

Udarbejdelse af et forslag til hvordan et uddelegeringsdokument kan se ud i forhold til det risikobaserede tilsyn. 

Patientforløb og journalføring: hvad der er vigtigt i forhold til patientforløb og journalføring med henblik på medicinsk anamnese, diagnoser/indikationer, patientsamtykkeformularer og røntgenbeskrivelse samt optagelse.

 

Del 2: Praktik

 • Hjemempleje
 • Scaling på modeller
 • Vi depurerer på medkursister 

Lecturers