Visdomstanden skal ud - LIVE KIRURGI - ONLINE og ONSITE

- LIVE Patient og LIVE Stream

Hvis almindelig tandfjernelse kan give anledning til stress i aftalebogen og dårlige patient/behandleroplevelser, så er visdomstænder blot ligaen over. Som vi bevæger os baglæns i kæben stiger risiko for nerveskader, blødninger og drysockets. 

•          Når det pludseligt er så farligt, skal vi så til at henvise det hele? Eller hvornår?

•          Det bløder meget, pt. har ondt, den sidder fast, hvad nu?

•          Hvad gør jeg hvis min pt. ikke kan føle sin tunge?

Som med al anden tandlægefaglighed, så stiger vores succes og selvtillid med en systematisk tilgang. Jens Lætgaard og Mats Gade Philipson baserer deres kursus på tilsammen 40 års kirurgisk virke.

Kurset er et hverdags-funderet kursus, hvor de overleverer de mest reproducerbare tilgange og teknikker, som skal kunne få dig igennem de lette til middelsvære visdomstænder - der er vitterligt ingen grund til at spilde tid på at tale om 8’ere, der fusionerer syd for Canalis Mandibularis!

Så lad os tale om det der er relevant for os alle sammen.

Kursusindhold

På Live-kurset vil du lære en sikker og tidseffektiv måde at fjerne lette til middelsvære visdomstænder på. I teori og LIVE kirurgisk praksis gennemgås:

 • Indikationer
 • Risikovurdering/sværhedsgrad - Radiologisk/Klinisk
 • Præoperativ procedure og information
 • Teknik 8+8 ; 8-8
 • Beslutningstrapper
 • Incision, rouginering
 • Osteotomi
 • Deling: Normallejret, Mesioverteret, Distoverteret
 • Horisontalt lejret - 2 veje til Rom
 • Sårtoilette basale og specifikke:
 • Suturtype og Sutureringsteknik
 • Post operativ procedure
 • Antibiotika
 • Komplikationer
 • Drysocket
 • Nerveskader
 • Journal

Kurset er et live-kursus, hvor underviserne skiftes til at undervise og forklare, mens den anden underviser behandler en rigtig patient undervejs. 

Kurset henvender sig både til den erfarne tandlæge og og de yngre tandlæger.

Kurset tilbydes både som almindeligt ONSITE kursus med fremmøde, networking og forplejning og LIVE ONLINE med samme adgang til at stille spg. osv, dog uden frokost !

NOTE

Kurset er en overbygning på det meget populære hverdagskursus  “Tanden skal ud..“.

På Kursus 1 “Tanden skal ud..” gennemgåes udstyr inkl kassetter og engangsudstyr. Desuden de essentielle greb ift. analgesi, blødningshåndtering, generel tandfjernelsesteknik, m.f. Ydermere gennemgåes forslag til hvordan honorering kan afstemmes i forbindelse med tandfjernelse.

På "Visdomstanden skal ud" vil ovennævnte temaer blive berørt, men for udtømmende gennemgang refererer vi til kursus 1 “Tanden skal ud”

Visdomstanden skal ud kan tages selvstændigt, især hvis der kun ønskes specifik radiologisk risikovurdering, teknisk gennemgang samt komplikations-håndtering af visdomstænder.

Vi mener dog alle tandlæger vil kunne hente rigtigt meget på Kursus 1, som ligger tilgængeligt online hos ClinicAcademy, og derfor kan tages når du har tid: KLIK HER

Events

Himmelev Tandlægehus
Himmelev Bygade 49
4000 Roskilde
Danmark